جميع مواعيد جيم مبنى الأسكواش

 

تعرف علي جميع ما يتعلق بجيم مبنى الأسكواش

 Aerobics Group Fitness & Dance Schedule – April Schedule 

Time Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.
8.00 : 9.00 Core Fit

NEGMONDO

Core Fit

NEGMONDO

Core Fit

NEGMONDO

Core Fit

NEGMONDO

Core Fit

NEGMONDO

10.30 :11.30  Amira

Fitness (L.O)

CIRCUIT

(REHAB) L.O

 

20/20/20

(REHAB) L.O

 

Pyramid workout

(REHAB) L.O

 

Jumping toning

(REHAB) L.O

Jumping

ABS

(REHAB) L.O

 Xtreme

Burn

(A.Elgwili)

11.30 : 12.30 ORIENTAL

DANCE

(Emmy)

ORIENTAL

DANCE

(Emmy)

ZUMBA

( Abeer)

ORIENTAL

(Emmy)

ORIENTAL

DANCE

(Emmy)

ZUMBA

( Abeer)

12.00:1.00  Boxing

(Ahmed)

Yoga

(Rania)

 

12.30:1.30  Xtreme

Burn

(A.Elgwili)

Yoga

(rania)

mix

Oriental

Dance (Emmy)

Boot camp

(Gehan)

ORIENTAL

(Emmy)

 

1.30:2.30  ZUMBA (Nagla)L.O ORIENTAL

(Emmy)

3.00 : 4.00 Pilates

(Somaia)

FIT & FUN

KIDS (AMR)

 

4.00 : 5.00 FITNESS Kids

(AMR)

 Boxing

(Ahmed)

 Jumping

(Mustafa)

 5.00 : 6.00 ZUMBA

Kids

(Aline)

LEGS & ABS

(MOSTAFA)

Be Fit

(M.Magdy)

LEGS & ABS

(MOSTAFA)

ZUMBA

(Nagla)L.O

 

Legs & ABS

(Mustafa)

6.00 :7.00 Hip Hop

(Noureen)L.O

 Xtreme

Burn

(A.Elgwili)

KICK BOXING

(AMR)

Jumping

(Mostafa)

KICK BOXING

(AMR)

7.00:8.00 Kick Boxing

Amr

  Yoga

(Manal)

 Yoga

(Yassin)

mix

Yoga

(Rania)

mix

  Pilates

(somaia)

Hip hop

(noureen)L.O

 8.00:9.00 (The calisthenics) sayed insanity (amr) (The calisthenics) sayed insanity (amr) (The calisthenics) sayed insanity (amr)
 9.00:10.00 Oriental Dance

(Emmy)

Oriental Dance

(Emmy)

Oriental Dance

(Emmy)

Oriental Dance

(Emmy)

Oriental Dance

(Emmy)

Oriental Dance

(Emmy)

 10:00:11:00 Hit Strength

(Mahmoud)

 Classes:Ladies Only (L.O)

Yoga classes are 28.5 L.E per class

Jumping Classes are 46 L.E per Class

Spinning  – April Schedule

Time Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.
8.00 : 9.00  Rehab

(L.O)

9.30 : 10.30 REHAB

(L.O)

REHAB

(L.O)

REHAB

(L.O)

MOSTAFA

(MIX)

 REHAB

(L.O)

10.30 : 11.30 MOSTAFA

(MIX)

11.30 : 12.30 MOSTAFA

(MIX)

REHAB

(L.O)

REHAB

(L.O)

MOSTAFA

(MIX)

REHAB

(L.O)

MOSTAFA

(MIX)

3.00 : 4.00 MOSTAFA

(MIX)

MOSTAFA

(MIX)

MOSTAFA

(MIX)

SHIMAA

(MIX)

5.00 : 6.00  M.Magdy

Mix

SHIMAA

(Mix)

MOSTAFA

(MIX)

MOSTAFA

(MIX)

 M.Magdy

Mix

7.00 : 8.00 SHIMAA

(MIX)

8.00 : 9.00 MOSTAFA

(MIX)

 M.Magdy Mix MOSTAFA

(MIX)

 M.Magdy Mix MOSTAFA

(MIX)

 Classes:Ladies Only (L.O)

Yoga classes are 28.5 L.E per class

Jumping Classes are 46 L.E per Class

PHONE : 5916299 – EXT: 412